ضمانت:

 

سازنده دستگاه تلاش کرده در ساخت دستگاه، دقیق ترین طراحی، بهترین قطعات و کاملترین کنترل کیفیت را به کار بندد، لذا امیدواراست

سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند.

سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر طبق مدت مشخص شده در دستگاه ، از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناس شرکت 

مربوطه به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید.

حمل دستگاه تا محل تعمیرگاه و برگشت آن به عهده خریدارمی باشد.هرگونه دستکاری، آسیب فیزیکی، عدم رعایت دستورالعمل یا استفاده

 غیر صحیح از دستگاه آن را از شمول ضمانت خارج می کند.

سازنده هیچگونه مسوولیتی درقبال اشیاء و محل حفاظت شده ندارد. سقف مسؤولیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد.

سازنده هیچگونه مسولیتی در قبال هزینه های مصرفی دستگاهها مانند هزینه های مخابراتی یا هزینه برق و غیره ندارد.

سازنده هیچگونه مسولیتی در قبال عملکرد نصب کنندگان سیستم ندارد .

خرید یا استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مفاد این ضمانتنامه است.

با ما تماس بگیرید

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی پرتوآذرخش می باشد

گروه صنعتی پرتو آذرخش

آخرین مقالات

همکاران و شرکای ما