محصولات گروه صنعتی پرتوآذرخش

سیستم های امنیتی اعلام سرقت

 

 Smart Zx

 

Smart ZxA Plus

 

 Smart Zx Plus

 

Smart ZxA

 

 Smart ZxA Plus E

 

Smart ZxA E

 

 Smart Zx Plus E

 

Smart Zx E

 

 Smart ZxA Plus D

 

Smart ZxA D

 

 Smart Zx Plus D

 

Smart Zx D

 

KT2020

 

Cart kt2020

 

Wireless Motion sensor

 

Motion sensor

 

باتری ۱۲ ولتی ۷.۲ آمپر دزدگیر

Battery 7.2A

 

باتری ۱۲ ولتی ۷ آمپر دزدگیر

Battery 7A

 

بلند گوی ۸ اهمی دزدگیر

Speaker

 

بلند گوی ۸ اهمی دزدگیر

Speaker

 

 

آژیر دزدگیر اماکن

Siren

 

آژیر وایرلس دزدگیر

Wireless Siren

 

سنسور مگنت وایرلس دزدگیر

Wierless Magnet

 

بلند گوی ۸ اهمی دزدگیر

Speaker