محصولات گروه صنعتی پرتوآذرخش

سیستم های امنیتی اعلام سرقت

 

Smart ZxAplus

 

Smart Zx2APlus

Smart Zx2A Plus

 

smart zx 3aplus Pro

 Smart Zx 3A Plus

 

smart zx 3aplus Pro

Smart Zx3A Pro

 

 Smart ZxA Plus E

 

Smart ZxA E

 

 Smart Zx Plus E

 

Smart Zx E

 

 Smart ZxA Plus D

 

Smart ZxA D

 

 Smart Zx Plus D

 

Smart Zx D

 

KT2020

 

Cart kt2020

 

Wireless Motion sensor

 

Motion sensor

 

باتری ۱۲ ولتی ۷.۲ آمپر دزدگیر

Battery 7.2A

 

باتری ۱۲ ولتی ۷ آمپر دزدگیر

Battery 7A

 

بلند گوی ۸ اهمی دزدگیر

Speaker

 

بلند گوی ۸ اهمی دزدگیر

Speaker

 

 

آژیر دزدگیر اماکن

Siren

 

آژیر وایرلس دزدگیر

Wireless Siren

 

سنسور مگنت وایرلس دزدگیر

Wierless Magnet

 

بلند گوی ۸ اهمی دزدگیر

Speaker